Arne Appelqvist 


...med ett livfullt och innerligt språk 
skapar han dikter som hänför och berör...

Arne Appelqvist har efter studier vid Handelshögskolan i Göteborg varit verksam som civilekonom. Numera är han pensionär och bosatt i Lidköping.

2014 gavs hans första diktsamling Bländad av skönhet ut på Ebes förlag med 36 dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö. Allt sedan dess har han fortsatt dikta på detta tema och har blivit upp-märksammad för sin diktning i olika sammanhang. Hösten 2016 blev Arne Appelqvist utsedd till Förbundet Tankelänkens litteraturstipendiat.

Med sin stora kunskap om trakten kring Vänern, dess natur och historia kombinerat med ett livfullt och innerligt språk skapar han dikter som hänför och berör.

Bländad av skönhet - dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö

Utgiven på Ebes förlag
 www.ebesforlag.se


                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2012-2022