Sångboken

I Vänerland

Sångboken I Vänerland gavs ut första gången 2017
i samarbete med musikförlaget Sångfågeln Musik. 
Tre år senare gavs en omarbetad och utökad andra utgåva ut. Också denna har nu utgått.

 

Texter: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Ny utgåva på gång!
I Vänerland
sånger om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö

med beräknad utgivning
sommaren 2024.

I Vänerland - 62 sånger om Vänern,
Kinnekulle och Kållandsö

Utgåva 1 - utgiven 2017-2020
Förlag: Sångfågeln Musik

Förord till 1:a utgåvan
 

Sommaren 2014 gavs diktboken Bländad av skönhet ut på Ebes förlag. Boken innehåller 36 dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö författade av Lidköpingspoeten Arne Appelqvist. Dessa så målande och innehållsrika dikter ackompanjeras dessutom på ett mycket vackert sätt av fotografen Alexander Berglunds fotoillustrationer.

Ett par år tidigare i början av augusti 2012, just som min man och jag höll på att förbereda oss för en sommarkonsert i Hönsäters kapell på Kinnekulle, fick jag ett mejl av Arne Appelqvist, ett för mig vid denna tid okänt namn. Han bifogade sina då 16 dikter med en försynt fråga om någon eller några av dikterna kunde vara intressanta nog för att få egna melodier. Som kompositör söker jag ofta nya texter och dikter att tonsätta och jag blev naturligtvis nyfiken och ville veta mer. Jag kom att bli mycket fäst vid dikterna som ju även hade ett personligt intresse för mig eftersom min släkt på min pappas sida hade bott och levt i de trakter som beskrevs under flera hundra år.

Några år har passerat sedan mitt första möte med Arne Appelqvists diktning. Antalet dikter och sånger har under denna tid ständigt vuxit och blivit fler och det är nu dags att presentera vårt gemensamma arbete här i sångboken I Vänerland-sånger om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö. Här finns samtliga Arne Appelqvists 62 dikter om denna bygd samlade, nu med en dräkt av toner, och vi hoppas att vi i ord och ton har lyckats förmedla något av den historia, mystik och skönhet som Vänerlandet erbjuder.

Vår förhoppning är att sångerna ska få vingar och sjungas i olika sammanhang. Här finns sånger för många tillfällen och ändamål: lättsamma visor om våren, stämningsfulla naturskildringar, psalmer för andakt och kyrka, berättelser om historiska händelser och personer och om folkets liv och tro. Därutöver hyllas flera välkända diktare som levt och verkat kring Vänern.

Ett stort och varmt tack vill jag rikta till Arne Appelqvist för förtroendet att få tonsätta hans dikter! Det har varit ett sant nöje och en fantastisk resa för mig på många olika plan.
Av hela mitt hjärta vill jag också tacka min familj för all uppmuntran, förståelse och hjälp under arbetet med denna sångbok!

Katarina Torgersson
8 december 2016

I Vänerland - 80 sånger om Vänern,
Kinnekulle och Kållandsö

Utgåva 2 - utgiven 2020-2023
Förlag: Sångfågeln Musik

Förord till 2:a utgåvan

KYRKOLANDET VID VÄNERN I ORD OCH TON
 

Kyrkolandet vid Vänern - ett land där vaxljuslågans budskap inte skyms, där ock dess kärlek, hopp och tro för alltid ryms. Ungefär så vill vi sammanfatta vårt budskap i sångbokens text och ton.

Vänerhavets 22 000 öar, kobbar och skär och ett antal skönhetsmättade skärgårdar, det unika platåberget Kinnekulle och Kållandsös/Kållands natur och många sevärdheter beskrivs i sångerna. Bygdens unika kristna historia med tidig mission, kanske redan på 800-talet, från både Britannien, de iriska öarna, Skottland och Hamburg-Bremen, skildras. Många andra historiska händelser från tidig medeltid till nutid återges i texterna. t.ex. pilgrimsfärder och kyrkobåtsresor över Vänern.

Skönheten och mäktigheten i landskapet kring Kinneviken, beskriven redan av Olaus Magnus på 1500-talet och Carl von Linné år 1746, dominerar texterna. Linné såg fyrtio kyrkor lysa vita i Kinnekulles omgivningar. Kanske såg han också våra liljestenar, Livets träd med hjärtpalmetter, liljor, rankor och iriska ringkors.

Bygden rymmer en mängd olika ekosystem med Den Stora Sjön, vackra skärgårdar som t.ex. Ekens skärgård, älv, åar, bäckar, våtmarker med rikkärr och guckuskor, mossar och myrar, åkrar, vallar, ängar, storängar, hedar, hagar, lundar ädellövskogar, sjöskogar och barrskogar. Flora och fauna i de olika ekosystemen berikar varandra och skapar den MÅNGFALD, som vi nu översatt till text och ton. Med en unik natur och ekologi, en unik kristen historia med tidig mission och ett unikt kyrkoland, De fyrtio kyrkornas land, som grund har vår nya Sångbok funnit sin form.
I text och ton skildrar vi ett underskönt landskap med en MOSAIK av miljöer som redan under medeltiden lockade kyrkobyggare, stenhuggare och stenkonstnärer till Berg och Ö, en bygd som nu i våra dagar håller på att omvandlas till ett konstnärsland!

Arne Appelqvist och Katarina Torgersson
28 februari 2020

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2024