Ett bud till slåtter på Kållandsö


Text: Arne Appelqvist
Musik och arr: Katarina Torgersson

4-stämmig kör (SATB) a capella

Vers 1 (av 6)

Ängsskallran budar om ängsslåtterns månad,
när hästfibblan blommar på hed och på ren
Slåttergräsblomman bär trängtan och tränad
och ögontrösten prålar till dess kvällen blir sen 
Vildbina surrar om sommarens fröjder,
om storslagen fägring vid källor och höjder
Till näktergalens hymner om stora äventyr    
spelar slåttergubben i en skön ouvertyr.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2012-2022