Invitation till Vänersommar

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 (av 4)

Kom till Vänern och vandra i ekskogsgemak,
i en midsommarbygd under lövskogars tak.
Lyss till vindorgelns toner vid klevornas krön
och till forssång vidunderligt skön.
Se hur ängarna klätt sig i högsommardräkt,
njut av lundarnas blomster och kvällsvindens fläkt .
Känn hur skogarna doftar vid rosornas snår,
där den prunkande sommaren rår.

© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik


                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2012-2022