Katarina Torgersson


...vackra melodier och sambandet mellan 
ord och ton har alltid fascinerat Katarina...

Katarina Torgersson är utbildad musikpedagog vid Musikhögskolan i Göteborg och frilansar som sångerska, pianist och kompositör. Sin hemvist har hon i Alingsås.

Vackra melodier och sambandet mellan ord och ton har alltid fascinerat Katarina och på senare år har komponerandet kommit att uppta en allt större del av hennes tid och liv. 

Hon har tonsatt dikter av välkända poeter som  Karin Boye och Nils Ferlin och har ett regelbundet samarbete med ett flertal textförfattare.
Tillsammans med psalmtextstipendiater i Anders Frostenson-stiftelsen har Katarina skapat ett stort antal nya psalmer och sedan hösten 2016 driver hon även musikförlaget Sångfågeln Musik.

www.sangfageln.se


                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2012-2022