Nyårsklockor vid Kinneviken

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 (av 4)

 Hör hur kyrkoklockor ringer över stad och över land
och förtonar över Kinnevikens strand.
De har kallat oss till Nyårsbön i nära tusen år
med en tro som evigt lever och består.
Vindar vandrar över fjärden, nattens stjärnor andas vidd,
bringar stillhet av en Evig Konung smidd.
Med kristallers klara vatten kvillrar bäckars silverton,   
öppnar portarna till Hoppet och till Tron.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2012-2022