Pilgrimsstigen

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 (av 5)

 När vi går i Martorpsskogen bort mot Österplana vall,
ser hur höstens lövträd slösar med sitt guld,
ja, då känner vi att alla utav Herren fått ett kall,
att till livet står vi alla i en skuld.
Att det landskap som vi vandrar i, ett Herrens manifest, 
ger en aning om en mening, om ett mål.
Till det sköna i naturen är vi inbjudna som gäst, 
till Guds ära tänder vi ett pilgrimsbål.

Refräng:
Om än stigen känns oss lång 
och om porten verkar trång
går vi vidare i vind och sol och regn
och S:t Olof kan vi hylla med en enkel vallfärdssång, 
med de vackra höstens astrar i ett fång.


© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2020