det finns ett land där liljestenar talar

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Det finns ett land där liljestenar talar
om stolta minnen från en gången tid,
när altarstenarna i kyrkosalar
bar löften om en ljus och evig frid.
Då altarljusen gav åt kyrkans dunkel
ett skuggspel om uppståndelse och hopp.
Ty silver tycktes flyta bland reliefer
i Livets träd med slingor och palmetter,
i iriskt ringkors och i liljans knopp

Kinnekulles röda sten berättar
om smyckekonst i i kristendomens vår,
där hjärtpalmetterna och liljor klättrar
bland rankorna i Livets träds dekor.
Den gav åt kyrkorna kring Kindaberget
en särskild lyster från vår vackra jord.
En färg av rött och gult bland kors och kalkar,
sakral ornamentik som själen svalkar
och som predikar utan gest och ord.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023