Till Britta

Till Britta bild dikt

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson


Vers 1 (av 2)

Vi skall färdas mot vita stränder
under stjärnors klara ljus
till en Värld med de fagra länder
där vi finner vår Faders hus.
Vi skall knäppa i bön våra händer
och lyssna till psalmers brus
med de bud som vår Skapare sänder
genom sfärernas milda sus. 

© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik


                                   © Arne Appelqvist Katarina Torgersson Sångfågeln Musik 2012-2022