ARNE APPELQVIST

...med ett livfullt och innerligt språk skapar han dikter som hänför och berör...

Arne Appelqvist har efter studier vid Handelshögskolan i Göteborg varit verksam som civilekonom. Numera är han pensionär och bosatt i Lidköping.
2014 gavs hans första diktsamling Bländad av skönhet ut på Ebes förlag med 36 dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö. Allt sedan dess har han fortsatt dikta på detta tema och har blivit uppmärksammad för sin diktning i olika sammanhang. Hösten 2016 blev Arne Appelqvist utsedd till Förbundet Tankelänkens litteratur-stipendiat. 
Med sin stora kunskap om trakten kring Vänern, dess natur och historia kombinerat med ett livfullt och innerligt språk                                                                                  skapar han dikter som hänför och berör.

Arne Appelqvist har även
gett ut diktboken:
Bländad av skönhet
36 dikter om Vänern, Kinnekulle
och Kållandsö

Utgiven på Ebes förlag  2014

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2024