SÅNGER & Dikter

Här kan du få ett smakprov på text och melodi till samtliga
dikter och sånger som ingår i projektet  I Vänerland.


Klicka på titlarna för att läsa dikterna och provlyssna melodierna.

Från och med 1 juni 2023 kan vi tyvärr inte längre erbjuda någon försäljning av notböcker och direktnoter men vi har goda förhoppningar om att under
våren 2024 kunna ge ut en ny, komplett utgåva
av sångboken  I Vänerland .

A - M

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023