BRITTA I VÅRVANDRING

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Ur mörkret och ur dimman vid Vänerns horisont
steg innanhavets måne upp en silvrigt vacker kväll.
I vågstänk sköljdes stranden vid dyningarnas front
med skönhetens reflexer över klippor och mot häll.
I skogens dunkla gömmen vid videsnårens rand
låg slöjor av ett töcken med ett stänk av stjärnors glans.
Förunderligt stod tuvull i månljust fagert land
med rosafärgat skimmer ifrån fjädermolnens dans.

Du gick vid Blombergs stränder i vita sippors vår
i gryningsglittrets lekar över våganfrätta berg.
Och vårens bleka solsken det lyste på ditt hår,
som smyckats med nyanser utav linets gula färg.
När morgondimman splittrats i skärvor utav ljus
och solen smekt din kind och dina vackra anletsdrag,
då gick du sakta stigen som ledde till vårt hus
med glädje och förundran över denna nya dag.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2024