BRITTSOMMARNATT

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

Ädelträdsskogen med frostnupna blad
lyser med höstlöv som glöder.
Ekarnas valv blir en färggrann arkad
i natthimlens glans ifrån söder.
Dalsänkans salar,
sankängens alar
badar i ljuset från fullmånens sken.
Höstljung om natten,
skogstjärnens vatten
glänser av nattfrost när kvällen är sen.
Stjärnorna tindrar, metallisk är skyn
vid ekskogars bryn.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2024