BRITTSOMMARNATT

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Ädelträdsskogen med frostnupna blad
lyser med höstlöv som glöder.
Ekarnas valv blir en färggrann arkad
i natthimlens glans ifrån söder.
Dalsänkans salar,
Sankängens alar
badar i ljuset från fullmånens sken.
Höstljung om natten,
Skogstjärnens vatten
glänser av nattfrost när kvällen är sen.
Stjärnorna tindrar, metallisk är skyn
vid ekskogars bryn.

Gnistrande froststjärnor blixtrar i slyn,
skönt står smaragdgröna ängar.
Blånande skuggor i ängsskogens bryn
vandrar mot höstblomstrens sängar.
Skogklädda åsar,
flyttande måsar
skymtar i natthimlens drömfagra värld.
Nattbrisens vingar,
dimmornas ringar
stiger som gnistor i irrande färd.
Över de tindrande stjärnornas natt
skymtar en skatt.

Stillhetens stränder med radband av ljus
strör skimmer i milsvida vatten.
De doftande skogarnas eviga sus 
går över Vänern om natten.
Vänerlands världar,
öar och fjärdar
prunkar i färggranna höstskogars rus.
Blodröda ekar,
hjortarnas lekar
Havsörnavingarnas mäktiga brus.
Silvervitt månljus i drömmarnas skog,
skönhet som log.

Nattdimmor stiger ur mossarnas lagg,
svävar vid bäckar  och diken.
Strandängar glittrar av morgonens   dagg
i Vänerlands vackraste riken.
Alkärrets dimma,
gryningens timma,
Älgarnas lockrop gör morgonen rik.
Porsen vid stränder,
sträckande änder
Vänerhavsvågornas stolta musik
Alltet bär skönhet i färgernas höst,
Skaparens Röst.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023