DE GRUNDADE EN KYRKA

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

De gick i svala kamrar in i ekskogens gemak
och lyssnade till fågelsång från trädens gröna tak.
I Bestorps vackra ängar och bland Såtens guckuskor
gick Benedictus munkar fram i vårens skira flor.
I spetsen gick en jätte av ståtlig bredd och längd.
Han blickade mot Berget, mot Stora Salens ängd.
Han läste ur Vulgata och sjöng liturgisk sång.
Och alla svartklädda b

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023