en pilgrims farväl till ekens skärgård

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Kornblixtar far över gatten,
lyser som vådeld i natten.
Storvänerns rand står i brand
bort över avlägsna vatten.
Elden har falnat och slocknat,
vissnat och tagit farväl.
Ekskogens sång ljuder matt,
förtonar i avskedets natt.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023