ett bud till slåtter på kållandsö

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Ängsskallran budar om ängsslåtterns månad,
när hästfibblan blommar på hed och på ren.
Slåttergräsblomman bär trängtan och trånad
och ögontrösten prålar till dess kvällen blir sen.
Vildbina surrar om sommarens fröjder,
om storslagen fägring vid källor och höjder.
Till näktergalens hymner om stora äventyr
spelar slåttergubben i en skön ouvertyr.

I inägors rike, i gläntor och lundar,
bjuds det till lekar och slåtterdans.
I frihetens ängder, då aftonen stundar,
står Ekebackens spelmän med fioler till hands.
Koltrasten sitter i björktopp vid liden,
ansad och helgfin han njuter av friden.
Han lyssnar stolt till toner från spelemäns klavér
och sjunger lov till kärleken på trastars manér.

 

Sången finns även i arrangemang för
KÖR (SATB)

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023