ett bud till slåtter på kållandsö

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Ängsskallran budar om ängsslåtterns månad,
när hästfibblan blommar på hed och på ren.
Slåttergräsblomman bär trängtan och trånad
och ögontrösten prålar till dess kvällen blir sen.
Vildbina surrar om sommarens fröjder,
om storslagen fägring vid källor och höjder.
Till näktergalens hymner om stora äventyr
spelar slåttergubben i en skön ouvertyr.

I inägors rike, i gläntor och lundar,
bjuds det till lekar och slåtterdans.
I frihetens ängder, då aftonen stundar,
står Ekebackens spelmän med fioler till hands.
Koltrasten sitter i björktopp vid liden,
ansad och helgfin han njuter av friden.
Han lyssnar stolt till toner från spelemäns klavér
och sjunger lov till kärleken på trastars manér.

Ty intet i inägors rike är stängslat,
intet är instängt i rit och i kult.
Allting är levande, inget är fängslat,
och vägarna krumbuktar mellan lövade hult.
Den leende bygden där allting hör samman
väntar på slåtter, på fester och gamman.
Till sommarhagens fägnad står bordet blomsterprytt,
där slåtteryran råder och allt gammalt blir nytt.

Backsippan sover med evighetsdrömmar
nere i hagen bland betande kor.
Flora hon spinner, hon väver och sömmar
en klädnad som hon pryder med sitt vackraste flor.
Kyrkan i bygden har fäste i jorden,
den lyser vit och vacker därnere vid fjorden.
Som jätteekens krona den strävar mot ett ljus,
när aftonklockor ljuder ibland gårdar och hus.

En slåtterpsalm tonsätts av ekståtens skogar
och vävs till tacksägelse våd för våd.
Den letar sig fram mellan visthus och logar
och lyser frid och frihet över hemman och gård.
Till veckan skall liarna blixtra på ängar,
när solskålar lyser vid brudsporrens sängar.
Horsafibblan småler vid hed och ekskogsbryn
i tacksamhet för åkerns hävd och klockklang i byn.

Det doftar från skogar, från hö som skall bärgas,
och skymningen faller vid gårdens tun.
Ut över Vänern ses natthimlen färgas
och himlavalvet lyser som en slottspaulun.
Nattbrisen fläktar i åkrarnas gröda
och nattskärran hyllar en odlares möda.
Där borta över Slottet skall månen stor och rund
stiga upp och lysa över öar och sund.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023