Ledfyr i mörka vatten

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Bli min ledfyr i mörka vatten,
bli mitt ljus vid dunkla skär,
där jag seglar så vilset i natten
i ett mörker som själen tär.
Bli min blänkfyr, som visar mig leden
och frälser från farligt grund.
Låt det vitaste sken ge mig freden
med sin lysvidd i farans stund.

Låt mig vila från världars vimmel
invid ström med videsnår,
under cumulusmolnens himmel
där en levande livsflod går.
Låt mig vandra vid vitaste stränder
i vår Guds arkipelag,
mot den eviga kärlekens länder
där min Herres Ord är lag.

Låt mig drömma om sippors rike
om en plats med evig sol.
Om en skönhet förutan like,
om ett land prytt av skogsviol.
Låt mig ana de eviga ängder
som sjuder av kärlekssång.
till Guds Himmel med lovsång i mängder
och med blommor i stora fång.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023