lockrop när vinter blir vår

Text: Arne Appelqvist

Kvällsdimmor stiger ur myrarnas lagg,
strömvirvlar sorlar i natten.
Månen strör silver i skogsängars dagg,
glänser vid svartblanka vatten.
Alkärrets dimma,
lockropens timma,
stillheten bryts av ett vattenfalls brus.
Höjdernas mönster,
natthimlens fönster,
smyckas av åsar med silvervitt ljus.
Skogklädda sänkor i fullmånens skog,
stjärnor som log.

Vid köldnupna vassar och strandängars gräs,
långt bort från städernas vimmel,
står snötyngda furor på uddar och näs
under en stjärnbeströdd himmel.
Blånande vatten,
norrsken om natten
brinner som stockvedens brasa vid sjön.
Blygråa skyar,
snötunga byar
går över vikar och uddar på ön.
Snart skall de följas av Vänerlands vår,
Löftenas vår!

Solglittrets vatten i löftenas sjö
strömmar och brusar vid stränder.
Vindsångens hyllning till halvö och ö,
väntar vid skärgårdars länder.
Knoppar som sväller,
smältvatten väller
nere bland dalgångars barrskog och slyn.
Vårsol förgyller
vatten som fyller
näckrosens källa i granskogens bryn.
Högblå är vårhimlens glans i vår vik,
bländande rik.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023