MInnen

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

In under valven av mäktiga ekar
lyser vår kvällssol i smultronens dal.
Minnen från sommarens fester och lekar
står i de bländvita björkarnas sal.
Lugnvattnet vilar vid skogklädda holmar.
Blodrött är skenet från sjunkande sol.
Strandskuggor vandrar där sjöröken bolmar.
Bländande vacker är nattens viol.

Sensommargråa står strandskogens alar.
Nattdimmor stiger så sakta vid Ön.
Solen går ner över drömmarnas salar.
Ekar står tyst som försänkta i bön.
Nyanser av blekguld, av brons och av koppar.
Skönhetens alster, den bedjandes tröst.
Himmelens höjder vid Högkullens toppar
väntar på storlommens gåtfulla röst.

Kom låt oss se horisonten i lågor
vid blanksvarta vatten i sensommarnatt.
Lyssna till bruset av Storvänerns vågor,
dyningars vandring vid sund och vid gatt.
Hör ottesånger från havsörnens vingar,
ana hur kyrkbåtar roddes mot strand.
Tänk på hur Ordet och psalmer sig svingar
från fyrtio kyrkor i Budskapets land.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023