Söndag vid Ullersund

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vid Ullersund ligger ekskog och hagar
ner emot strandäng med blåaste bård,
fyllda av minnen från fornstora dagar,
vetter mot Senäte anrika gård.
Fröfjorden ligger så blank som en spegel,
tofsvipor springer i högstarrterräng.
Nere vid Bösshamn det vimlar av segel.
Bort över viken syns öbornas äng.

Sunnerby rymmer historiska strider,
Drakbergets fornborg och vendeltidsgrav,
Kungshög som stammar från vikingars tider,
Roparbergsudde med mossor och lav.
Borta i öster syns Högkullens hjässa,
formar en fond till all vendelsk kultur.
Från Otterstads kyrka det ringer till mässa.
Klockklang med toner som ljuder i dur.

Plötsligt ett åskregn drar in över nejden,
det blixtrar och mullrar invid Läckö skans.
Såsom det gjorde vid Gyldenlövsfejden,
när kålländska pojkar bjöd dansken till dans.
Med ursinnigt mod tog de daner vid kragen.
Bönder från Ullre och Västbyggebyn
läste för fienden götiska lagen,
ledda av Bryngel och tecknen i skyn.

Där Magnus Barfot en gång drevs på flykten
hände detsamma med Gyldenlövs här.
Och över riket det spreds många rykten
om Ulleredsgossar med blanka gevär.
Att allt är möjligt när åskornas söner
går till attack över mossarnas lagg.
Då fiendestyrkor den sanning nog röner
om okrympta tyger på gammaldags plagg.

Som stormen, som åskan, som aftonsol glöder,
som saltet fick sälta av Kristus en gång.
Så svepte väckelsen in ifrån söder,
spreds över Kålland med ord och med sång.
Förnyelsens Ande gav kraften och styrkan,
kunde ej hindras av gamla plakat.
När Magni och Lindstedt predikat i kyrkan,
träffade Ordet båd folk och magnat.

Vid ryggåsstugornas spisar och härdar
ersattes skrönor av böner och psalm.
Budskapet öppnade upp nya världar,
törnet fick vika för skrifternas palm.
När sommaren rörde vid björkar och lindar,
med tonföret rätt och harmoniet stämt,
kändes det nog som om frälsningens vindar
följde de vägar som Herren har nämnt.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023