Skagens ängar

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Han kom från Gammelriket, från stormannagård,
och gick fram mot Skagens ängar i ekskogens bård.
Om än gryningen stod sval
över slåtterängens sal
spred en vårsol ut sin värme över Kullens gröna dal.

Othelric gick att lyssna till storspovars drill
över maderna och fuktäng där vinden stod still.
In i körsbärsdungars flor
och där jungfrulinet gror
fann han mönster till rosettsten i en kyrkas vackra kor.
 

SKAGENS ÄNGAR  är en av många vackra platser på
Det Blommande Berget.
Där gick med all sannolikhet den store stenmästaren OTHELRIC under åren 1140 - 1170 för att söka inspiration till sina utsmyckningar av Kinnekulle-bygdens många kyrkor med konstverk präglade av monumentalitet.

Sången finns även i arrangemang
för KÖR

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023