SMULTRONDALEN

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Kom låt oss ströva sakta genom dalen
där rönnbär glöder och där furor står,
se blommor ståta upp vid Stora Salen
dit Kungsljus med rosetter numer når.
Vi hör hur trädens ord och toner vandrar
från aspar, alar, lind och videsnår,
hur forsar bryter fram mot små meandrar
där näckrosprydda lugna edor står.

Där bäckar slingrar fram i serpentiner
och mörka höljor under alar rår,
ses vatten strömma genom små raviner
mot Vänerns vidder i en tid av vår.
Vi njuter dofter från ett blomrikt vatten,
från vilda rosor och från skyhög lönn.
Och landskapslinjens finger leder natten
mot soluppgångens färger i en rönn.

När landskapsblommorna tycks fånga ljuset
i glasklar gryning med dess rosa sken
står Vänerns stränder skönt  i morgonbruset
med doft från nyponrosor och syren.
Vid varje grusås och vid bergens höjder,
vid öppna gläntor och vid lövad gång
står gyllne kungsljus skönt i sommarfröjder
så låt oss hylla blomman med en sång.

Smaragdgrönt lyser Vänerhavets vassar
i tidlös skönhet invid strand och näs
och lätta dimmor lyfts när solen gassar
och daggen lämnar strandens gröna gräs.
Vi går till morgonbön vid vikens ängar
som i en pergola med lövad gång.
Och snart skall psalmer smycka blomstrens sängar
med lov till Skaparen i bön och sång.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023