Sommaren vid Vänern

Till minne av Britta

Text: Arne Appelqvist  Musik: Katarina Torgersson

Som syn i drömmen vilar Vänerns rike,
i solmätt skimmer vid vårt fagra näs.
Blått panorama, skönhet utan like,
i vind som för en doft av daggvått gräs.
Solen går ner vid Dalslands höga toppar,
sjunker så sakta i en prakt så rik.
Storvänerns vidder färgas som av koppar
och bronsröd lyser himlen vid vår vik.

I minnens värld känns doft av vita sippor,
ett hav av blomster nere vid vår strand.
En bränning slår mot soluppvärmda klippor
och dyningar hörs rulla in mot land.
Ändlösa vassar vajar skönt om kvällen
och vaggas av en ljummen sommarbris.
Enstaka stjärnor tänds på himlapällen
i rosa skimmer från vår aftons dis.

Horsgökens gnägg ger ekon mellan holmar.
Nattsländor far  i höljan ner vid ån.
Strandskatans läte hörs där dimmor bolmar
och invid kleven skäller störda rån.
Koltrasten sjunger skönt från höga tallar,
som i en dröm hörs sång från skogens bryn.
Locktoner går från blomsterprydda vallar
där sångens fåglar svävar under skyn. 

Månen går upp och stiger över bergen.
Den drar en silvergata vid vårt näs.
Björkar och furor silar sommarfärgen,
som  skimrar som safir i daggvått gräs.
Smaragdgrönt lyser Blombergs vackra stränder,
ett panorama i en tidlös ström.
Ett smycke skönt vid Vänerhavets stränder
där jag ser Britta vandra i en dröm.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023