Sommarminnen

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Storlommen dyker i drömfagert land,
i vik med oändliga vassar.
Borta i väst står vår kvällssol i brand 
sjunker så sakta och gassar.
Gåtfull som drömmen,
skumrik som strömmen,
ligger vår bukt i en bygd pastoral.
Sandvita stränder,
snattrande änder
syns från vår strandäng när kvällen är sval. 
Djupblå är Vänern när dag går mot natt
i vikar och gatt.

Vassarna vajar i kvällsbrisens takt,
silvrigt är vågornas mönster.
Kransen av vindpinad tallskog står vakt
in under himmelens fönster.
Mörknande vatten,
stjärnlös blir natten,
fladdermöss jagar i flygande fläng.
Hägrarna tystnar,
vakar och lyssnar,
daggen ger väta vid grönskande äng.
Gränslandets morkullor knispar i skyn
bort över byn.

Borta vid kleven hörs brus från en fors,
som störtar mot klippor och stenar.
Vildgässen flyger invid Hastings kors
högt över hagarnas renar.
Brusande vingar,
ekon som klingar
minner om vårarnas doftande blom.
Storäng som grönskar,
allt vad du önskar
ryms i ett längtande rop från en lom.
Skapelsens under i flimrande ljus
står vid vårt hus.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023