Till Britta

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vi skall färdas mot vita stränder
under stjärnors klara ljus
till en Värld med de fagra länder
där vi finner vår Faders hus.
Vi skall knäppa i bön våra händer
 och lyssna till psalmers brus
med de bud som vår Skapare sänder
genom sfärernas milda sus.
 
Våra vägar skall aldrig skiljas,
där vi vandrar hand i hand,
i den skönhet som är Guds viljas
vid den eviga flodens strand.
Dina ögon skall aldrig mer tåras
av sjukdomar, sorg och nöd.
Och aldrig skall kinderna fåras
i det land som vår Fader bjöd.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023