vänernatt

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

En havsörn gått till vila vid Väner-kustens strand
där klippor stupar brant och vågor rullar in mot land.
I bränningarnas virvlar står sommarnatten ljum.
I klyftor och raviner pressas dyningar till skum,
Och stränderna står ljusa i Kinnevikens natt
när Väner-månen lyser vit vid alla skär och gatt.
Med längtan och med minnen från vårt vackra Vänerhav
går böner med tacksägelse för allt vad Herren gav.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023