Vår över salen

I de fyrtio kyrkornas land

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Det är vår över Salen och nere bland snåren
skummar bäckar och åar, som alltid om våren,
ner mot ekskog i knoppande lund.
Hör hur vårvinden spelar i björkar och alar
och hur strömmarna porlar i lövade salar
i den skälvande gryningens stund.

När en rodnad tar form över Berget i öster,
sjunger finkar och mesar med våryra röster
om det bländande vårljusets trans.
Se hur dunlätta molnen får bronsröda strimmor
och hur ängarna fuktas av flortunna dimmor
med metallblåa himmelens glans.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023