Vattnet och berget

Glädjebudet

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Han kom från öknens hetta till bergens majestät
som buren fram av solens guld där pinjeskog stod tät.
Han hade druckit tystnad i ödslig ödemark
och mättats av en Andens eld som gjorde honom stark.
Ur ensamhet som talade förutan ord och språk,
ur avskildhet från världen med dess tvivel och dess bråk
kom Kristus ut med ljuset, som våndats fram i bön,
till slätterna i Naftali, som vetter ner mot sjön.

Han gick ifrån Kafarnaum längs vattnets västra strand,
när stormens vindar blåste över galileiskt land.
Han gick med Åskans söner i tidigt gryningsljus
och lyssnade till vågorna och vindens starka brus.
Och sammanvävt med Himmelen låg Salighetens berg,
en molnstrimma i öster hade bronsens röda färg.
Han såg ut över stränder och traktens vilda prakt
och fick av Herren Ordets kraft och talade med makt.

 

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023