Vid Spikens fjärdar

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Kvällssolen blänker bland björkar och alar,
rakstammig fura står röd vid ditt hus.
Skönheten skälver i skärgårdens salar,
i blankvattnets silver och aftonens ljus.
Det brusar av vingar i skymningens timma,
fiskgjusen ryttlar vid strändernas svall.
Havsörnen flyger i stigande dimma,
kretsar i skimret kring forsar och fall.

Spikfjorden ligger vid Skönhetens strömmar,
i Ekens skärgård med holmar och sund.
En krona i Vänerlands fagraste  drömmar,
kom låt oss vandra i drömmen en stund.
Fullmånens glitter vid skärgårdens öar ,
silvervitt sken över holmar och skär
lyser bland stränder i svallande sjöar,
månlysta uddar dit vågorna bär.

Flyttfåglar sträcker mot sydliga länder,
himlen vibrerar av vingarnas sång.
Trumpetande tranor vid Spikfjordens stränder,
skaror av gäss under stjärnornas gång.
Den fagraste viken i Storvänerns vatten
lyser för dig under natthimlens bro.
Månen syns skina så grant över gatten,
där vill vi vandra i glädje och tro.

Hösten är kommen med gulnande ekar ,
kvällsdimmor stiger ur myrarnas lagg.
Borta är sommarens fester och lekar.
Strandängar lyser av frost och av dagg.
Locktoner ljuder i höstnattens stunder.
Stjärnor försilvrar vår natthimmels päll.
Kom låt oss njuta av Skapelsens under
under den stjärnklara himmelens kväll.

Copyright © I Vänerland - Arne Appelqvist - Katarina Torgersson  2012-2023